nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

DETI VIDELI KDE SA RODÍ ZDRAVÁ VODA

NAPIME SA Z TURČIANSKYCH PRAMEŇOV – tak sa nazýva cyklus podujatí, ktoré pre žiakov Evanjelickej spojenej školy v Martine pripravila Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA. Zakladateľom nadácie je Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Cieľom týchto podujatí je […]

Read More

NADÁCIA PODPORILA TURČIANSKY VIDIEK

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. je zakladateľom Nadácie ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA, ktorá sa stala generálnym sponzorom tohtoročného jubilejného 5. ročníka DŇA TURČIANSKEHO VIDIEKA. Naplnila tak jedno zo svojich poslaní – podporovať produkciu, výrobu, predaj a vzájomnú […]

Read More