nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Donori

NADÁCIU ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA s hrdosťou podporili :

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Martin je nástupníckou spoločnosťou zanikajúcej Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 07. 09. 2006.

Hlavnými činnosťami spoločnosti sú výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie odpadových vôd, ich čistenie a laboratórnej činnosti pre zákazníkov z regiónu Turiec v okresoch Martin a Turčianske Teplice.

Tradičné je dobré

Marketingová a reklamná agentúra Tradičné je dobré, s.r.o. sa venuje najmä zviditeľňovaniu regiónu Turiec, jeho tradičnej kultúry a prírodného bohatstva. S tým súvisí aj podpora a realizácia projektov zameraných na propagáciu mimoriadne kvalitnej a zdravej turčianskej pitnej vody. Jej podzemné zásoby sú najväčším prírodným bohatstvom nášho regiónu. Firma podporuje rôzne edukatívne environmentálne aktivity určené predovšetkým deťom a mládeži.

Gaya, s.r.o.

Spoľahlivý partner pre informačné technológie.
Televízia, internet a telefonovanie pre domácnosti.
Výstavba, servis a správa sietí.
Mestské a obecné kamerové systémy.
Zabezpečovacie systémy.