nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

O nadácii

Bohatstvom regiónu Turiec, ktorý je pre svoje malebné prostredie uprostred venca hôr nazývaný Turčianskou záhradkou, sú práve jeho prírodné krásy, zdravé životné prostredie a bohaté zdroje veľmi kvalitnej pitnej vody. To vytvára priaznivé podmienky pre zdravie a prosperitu jeho obyvateľov. Samozrejme iba vtedy, ak si budú toto bohatstvo vážiť, chrániť ho a rozumne i efektívne ho využívať. Pretože všetko so všetkým súvisí! Ak chceme zdravo žiť, jesť a piť v zdravom regióne, musíme sa o to pričiniť my všetci.

Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. so svojim predmetom činnosti, zložením akcionárov ( mestá a obce Turca) a regionálnou pôsobnosťou, má ideálnu východiskovú pozíciu na to, aby sa stala iniciátorom a spoluorganizátorom pozitívnych činov a projektov zameraných na zlepšenie a ochranu zdravia, životných podmienok a prosperity obyvateľov Turca.

Pre realizáciu týchto zámerov založila Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. Nadáciu Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Do nadácie budú prispievať aj ďalší významní donori, súkromné osoby i firmy. Poslaním nadácie je podporovať zmysluplné aktivity zamerané na budovanie zdravého lokálpatriotizmu, zdravého a prosperujúceho regiónu.

Spoločnými menovateľmi týchto aktivít sú VODA a ZDRAVIE.

Vode bola daná čarovná moc, byť miazgou života na Zemi.
Leonardo da Vinci

Voda je najbežnejšia, no zároveň najcennejšia kvapalina na Zemi. Voda je absolútne nenahraditeľnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na našej planéte. Je doslovne všade, aj v našom tele. Približne 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň jej potrebujeme viac ako 2 litre. Táto voda má byť súčasťou potravy. Nahrádza vodu, ktorú stratíme vylučovaním, potom a dýchaním. Voda je dôležitejšia ako jedlo – väčšina ľudí môže prežiť 50 – 60 dní bez jedla, ale len 5 – 10 dní bez vody.

Voda má pamäť! Vedci potvrdili, že voda si pamätá a ďalej odovzdáva informácie, pozitívne, no i negatívne podnety. Prostredie v ktorom sa rodí je dôležitým zdrojom energie, ktorú potom voda odovzdáva svojmu okoliu i všetkým, ktorí ju pijú. Je úžasné, že voda, ktorá sa rodí vo Veľkej a Malej Fatre si pamätá nádheru východov a západov slnka, krásu jarných kvetov i zimných ľadových čipiek. Pamätá si aj slnkom prežiarené letné dni, keď lesy voňajú živicou. Pamätá si aj vtáčatá, srnky a jelene, ktoré napojila. Voda, ktorá sa rodí v tomto prostredí je plná sily a pozitívnej energie. Takáto voda je zdrojom nášho zdravia. Je úžasné, že sa tejto vody môžeme kedykoľvek napiť. Stačí otočiť vodovodným kohútikom!

POSLANIE NADÁCIE TURČIANSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTI.

Úlohou nadácie bude podpora a organizácia rôznych aktivít v týchto oblastiach:

Zdravý región

  • zdravá, chutná a lacná voda z vodovodu pre obyvateľov Turca
  • zdravá strava a potraviny dopestované a dochované v prirodzenom prostredí regiónu, kraja. Podpora miestnych produktov.
  • zdravé životné prostredie: podujatia a aktivity najmä pre deti a mládež, zamerané na ochranu životného prostredia v Turci, podpora environmentálnej výchovy
  • energetické zdroje šetrné k životnému prostrediu

Zdravá prosperita

  • podpora vytvárania pracovných príležitostí pri čistení a skrášľovaní regiónu
  • výroba, predaj a vzájomná výmena tovarov v regióne, regionálny bártrový trh

Zdravá solidarita

  • podpora regionálneho zdravotníckeho zariadenia
  • pomoc sociálne slabšej vrstve obyvateľov, burzy oblečenia, zóna bez peňazí…

V zdravom tele zdravý duch

  • podpora detských a mládežníckych športových klubov.