nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Naša voda

PIME DOBRÚ VODU Z VODOVODU

VODA je najbežnejšia, no zároveň najcennejšia kvapalina na Zemi. Voda je absolútne nenahraditeľnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na našej planéte. Voda tvorí približne dve tretiny nášho tela. Každý deň jej potrebujeme dostať do nášho organizmu viac ako dva litre. Táto voda musí byť súčasťou nášho pitného režimu a stravy. Máme šťastie, že stačí otočiť vodovodným kohútikom a môžeme piť, variť ! Áno, máme to obrovské šťastie, že priamo k nám prúdi zdravá, kvalitná a lacná pitná voda.

ZDRAVIE Z TURČIANSKYCH PRAMEŇOV

Bohatstvom regiónu Turiec, ktorý je pre svoje malebné prostredie uprostred venca hôr nazývaný Turčianskou záhradkou, sú práve jeho prírodné krásy, zdravé životné prostredie a bohaté zdroje zdravej a veľmi kvalitnej vody, ktorá sa rodí vo Fatre. Voda má pamäť! Vedci potvrdili, že voda si pamätá a ďalej odovzdáva informácie, pozitívne, no i negatívne podnety. Prostredie v ktorom sa rodí je dôležitým zdrojom energie, ktorú potom voda odovzdáva svojmu okoliu i všetkým, ktorí ju pijú. Je úžasné, že voda, ktorá sa rodí vo Veľkej a Malej Fatre si pamätá nádheru východov a západov slnka, krásu jarných kvetov i zimných ľadových čipiek. Pamätá si aj slnkom prežiarené letné dni, keď lesy voňajú živicou. Pamätá si aj vtáčatá, srnky a jelene, ktoré napojila. Voda, ktorá sa rodí v tomto prostredí je plná sily a pozitívnej energie. Takáto voda je zdrojom nášho zdravia. Je úžasné, že sa tejto vody môžeme kedykoľvek napiť. Stačí otočiť vodovodným kohútikom!
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. využíva na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou niekoľko podzemných vodných zdrojov. Významné pramene sa nachádzajú v Žiarskej doline, Blatnickej doline, v Podhradí. No najdôležitejším turčianskym vodným zdrojom je prameň Lazce Necpaly, ktorý je významný veľkou výdatnosťou a kvalitou vody. Táto voda sa rodí v krase vápencovo – dolomitického komplexu severne od Necpalskej a Belianskej doliny. Výdatnosť prameňa sa pohybuje od 260 po 1 300 litrov za sekundu. Je to veľmi kvalitná, stredne mineralizovaná, pitná voda, ktorá má vďaka svojmu pôvodu také zloženie, že je vhodná nielen pre dospelých, mládež, ale aj pre kojencov.

Zariadenie Turvodu v Necpalskej doline
Necpalský prameň

PITNÝ REŽIM – SÚČASŤ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU

Zdravotný stav človeka významne ovplyvňuje množstvo a kvalita tekutín, ktoré prijíma. Správne hospodárenie s vodou a minerálnymi látkami je jedným z prvých predpokladov zdravia a výkonnosti človeka. Preto pre fungovanie organizmu je nesmierne dôležitý pitný režim. Riadi sa konštitúciou človeka, hmotnosťou, vekom, aktivitou a aj okolitým prostredím. Voda sa zúčastňuje na látkovej premene, v tráviacej sústave pôsobí ako rozpúšťadlo, má významnú úlohu pri termoregulácii organizmu. Denne sa voda a soli strácajú a znovu nahrádzajú.

Väčšinou ľudia pijú málo a nárazovo a až keď majú pocit smädu. No piť je potrebné pravidelne, vedome, ešte predtým, než sa dostaví pocit smädu.
Nedostatočný príjem tekutín má za následok obmedzenú možnosť vylučovať škodlivé látky z organizmu. Poruchy vodnej bilancie vedú k celkovej slabosti, letargii, nevoľnosti, bolestiam hlavy, útlmu; v závažných prípadoch vznikajú kŕče, môže vzniknúť bezvedomie, až smrť.
Najcitlivejšou populačnou skupinou na pravidelný prísun tekutín sú deti, ktoré sa môžu veľmi ľahko dehydratovať. Ako nápoje sú pre deti najvhodnejšie obyčajná pitná voda z vodovodu a nesladené čaje.
Veľmi lákavé no zároveň veľmi nezdravé pre deti i dospelých, sú rôzne kolové a iné komerčne produkované a masívnou reklamou propagované sladené a ochucované nápoje. Pri ich konzumovaní sa odporúča maximálna umiernenosť a opatrnosť .
Nezabúdajme, že pre náš pitný režim a zdravie je najvhodnejšia a zároveň jednoznačne najlacnejšia, kvalitná pitná voda z turčianskych podzemných prameňov. Môžeme si ju kedykoľvek dosýta vychutnať. Stačí otočiť vodovodným kohútikom.