nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Kontakty

Sídlo:

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti
Kuzmányho 25
036 80 Martin

Telefón správcu nadácie:
+421 915 737 075

E-mail:
nadacia@zaturka.sk
europlagat@zaturka.sk

web.: www.zaturka.sk