nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075
video

TURČIANSKE EKOCENTRUM

ČOV Vrútky

Zámer:
Poslaním EKOCENTRA je predovšetkým vytvoriť atraktívny a efektívny priestor, materiálne a organizačné podmienky pre environmentálnu výchovu žiakov ZŠ z Martina a turčianskeho regiónu.  Projekt je jedinečný a mimoriadne atraktívny tým, že ide o výchovno – vzdelávací proces v priamom kontakte s prírodou. EKOCENTRUM by tvoril areál, v ktorom budú políčka, sady a skleníky na pestovanie zeleniny, ovocia a liečivých byliniek, vodné plochy, zároveň by v ňom boli vytvorené podmienky pre chov menšieho počtu hospodárskych a domácich zvierat a hydiny. Súčasťou areálu je aj budova, v ktorej budú vytvorené priestory pre teoretické environmentálne vzdelávanie a technické zázemie EKOCENTRA.

V TURČIANSKOM EKOCENTRE sa bude v žiakoch ZŠ, ale aj v širokej verejnosti cieľavedome budovať pozitívny vzťah k turčianskej pitnej vode, zdravému životnému prostrediu, k pôde a zvieratám. Veľmi dôležité je aj rozvíjať v deťoch základné vedomosti a remeselné zručnosti v oblasti poľnohospodárstva a produkcie potravín.

Štúdia

No EKOCENTRUM bude mať aj ďalšiu funkciu – rekreačno – spoločenskú, s nádychom eko – agroturistiky. Vybudovaný areál musí vytvárať esteticky pôsobivé a funkčne vybavené prostredie pre rekreačné aktivity žiakov ZŠ, stredných škôl, študentov VŠ, ich pedagógov a rodičov, seniorov….

Tématické okruhy – funkcie, ktoré by malo plniť:

I. Pestovnie plodín a aktivity s tým spojené

 • vytvorenie komunitných záhrad pre základné školy – pestovanie základných plodín typických pre tento región a liečivých bylín
 • pestovanie zeleniny v skleníkoch vykurovaných bioplynom, alebo solárnymi kolektormi
 • vytvorenie ovocného sadu, pestovanie ovocných odrôd typických pre tento región
 • biozáhrada – pareniská, kompostér
 • záhrada pre nevidiacich – voňavé kvetinové záhony, bylinkové záhony
 • záhrada pre imobilných seniorov
 • zbierkové záhony rastlín – domácich plodín ( ovocných, obilnín, zeleniny )
 • eko palivá – tvorba biohumusu, štiepky
 • VYTVORENIE SUŠIARNE NA OVOCIE A BYLINKY
 • VYBUDOVANIE MUŠTÁRNE
 • EKO – ČISTIČKA VODY – v malom meradle

II. Chovateľstvo

 • zvernice pre domáce zvieratá – malý počet najbežnejších domácich zvierat a hydiny – kozy, ovce, zajace, sliepky, kačky…
 • včelárstvo – úle…
 • chov rýb

III. Dielničky

 • vytvorenie 2 – 3 dielničiek so základným technickým vybavením – využívali by sa na výučbu predmetu „ ručné práce“ žiakov ZŠ a zároveň ako technické zázemie pre údržbu EKOCENTRA

V. Rekreačno – spoločenská funkcia

 • vytvorenie obchodíka a reštaurácie propagujúcej turčianske pramene pitnej vody, zameranej na prípravu nápojov a jedál najmä z produktov EKOCENTRA. Predaj regionálnych produktov. Priestor pre grilovanie, opekanie…
 • vodné plochy využiť pre rekreačnú rybačku
 • vytvorenie detského ihriska pre mamičky s deťmi
 • vytvorenie priestoru pre trávenie letných prázdnin pod stanom, cyklokemping pre cykloturistov..

VI. Zázemie

 • vytvorenie parkoviska

Súčasný stav