nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075
Petra Kričková, ZŠ Ul. Priehradná, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ

EKOPLAGÁT 2017

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti zorganizovala ďalší ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Ekoplagát. Tradičným partnerom tejto aktivity je CEGI, v tomto roku pribudol aj TULIP Center Martin. Do súťaže sa zapojilo 17 základných škôl z celého regiónu. […]

Read More