nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

EKOPLAGÁT 2017

Petra Kričková, ZŠ Ul. Priehradná, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti zorganizovala ďalší ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže Ekoplagát. Tradičným partnerom tejto aktivity je CEGI, v tomto roku pribudol aj TULIP Center Martin. Do súťaže sa zapojilo 17 základných škôl z celého regiónu. Deti tvorili ekoplagáty na tému „Poznaj a chráň prírodu Turca“. Hovorí organizátor súťaže Ján Farský: „Chcem sa veľmi poďakovať vedeniu škôl a jednotlivým pedagógom za to, že sa zapojili do súťaže. Ďakujem samozrejme aj všetkým deťom, tvorcom ekoplagátov. Na stvárnenie témy použili rôznorodé techniky, takže výsledok je veľmi zaujímavý. Nebolo ľahké vybrať tie najlepšie, lebo každý ekoplagát bol niečím jedinečný. Aj preto odborná porota udelila niekoľko prvých, druhých a tretích cien. Výstavu vytvorených plagátov si bude môcť široká verejnosť pozrieť v OC TULIP. Vernisáž a ocenenie víťazov sa uskutoční v sobotu 8. apríla ako súčasť veľkého podujatia DEŇ ZEME V TULIPE. Všetkých srdečne pozývam.“

Najlepšie práce z Turca postupujú do medzinárodného kola v Českom Těšíne. Potom budeme môcť uvidieť medzinárodnú výstavu ekoplagátov zo Slovenska, Poľska a Česka aj v Necpaloch na podujatí Turčianske medobranie a vodosláva, ktoré vypukne v sobotu 1. júla.

Víťazi regionálneho, turčianskeho kola medzinárodnej výtvarnej súťaže EKOPLAGÁT 2017:

I. stupeň ZŠ

I. miesto:
– Alexandra Čampišová Spojená škola ZŠ s MŠ, Horné Rakovce, T. Teplice
– Zuzana Ivašková Z Š Dražkovce
– Dávid Kotrík ZŠ Necpaly

– Janka Kovalčíková ZŠ s MŠ, Ul. Školská, T. Teplice
Miško Kovalčík
Šimon Kraus
II. miesto:
– Zuzana Vrtochová ZŠ S MŠ, Ul. J. V. Dolinského, Martin
– Nikolas Budzel ZŠ s MŠ UL. Gorkého, Martin
– Samuel Korauš ZŠ Valča
– Stela Knapcová ZŠ Košťany nad Turcom
– Žofia Piňáková ZŠ Valča
– Nela Barančeková Spojená škola ZŠ s MŠ, Horné Rakovce T. Teplice
III. miesto:
– Natália Lukáčová ZŠ Turčianske Kľačany
– Stela Kubíková ZŠ Horná Štubňa
– žiaci I. A. triedy ZŠ Žabokreky
– Miška Mrukviová ZŠ s MŠ Turčianska Štiavnička
– Jakub Valašťák Evanjelická spojená škola, Martin
– Samuel Haráni ZŠ Turčianske Kľačany
Naomi Harániová
Timea Šimková

II. stupeň ZŠ

I. miesto:
– Katarína Brňaková ZŠ Ul. J. Kronera, Martin
– Petra Kričková ZŠ, Ul. Priehradná, Martin
– Sofia Kujanová ZŠ Benice
II. miesto:
– Lucia Vaňková ZŠ s MŠ, Ul. Priehradná Martin
– Samuel Kováčik ZŠ Ul. J. Kronera, Martin
– Patrícia Kiššová ZŠ Košťany nad Turcom
Ema Martinická
Alexandra Malíková

Dávid Kotrík, ZŠ Necpaly - I. miesto, I. stupeň ZŠ
Dávid Kotrík, ZŠ Necpaly – I. miesto, I. stupeň ZŠ
Petra Kričková, ZŠ Ul. Priehradná, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ
Petra Kričková, ZŠ Ul. Priehradná, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ
Katarína Brňaková, ZŠ Ul. J. Kronera, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ
Katarína Brňaková, ZŠ Ul. J. Kronera, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ

rrd.
Foto: Ján Farský
Popis k fotografiám: 1. Dávid Kotrík, ZŠ Necpaly – I. miesto, I. stupeň ZŠ
2. Petra Kričková, ZŠ Ul. Priehradná, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ
3. Katarína Brňaková, ZŠ Ul. J. Kronera, Martin – I. miesto, II. stupeň ZŠ