nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

SVIATKY VODY V TURČIANSKEJ ZÁHRADKE

V Necpalskej doline sa nachádza najvýznamnejší a najvýdatnejší podzemný prameň pitnej vody v strednej Európe. Je to mimoriadne kvalitná, mierne mineralizovaná pitná voda. Je vhodná nielen pre dospelých, ale aj pre dojčatá. Vodou z tohto […]

Read More