nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

ČISTENIE PRÍRODY V NECPALOCH

Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA sa dlhodobo a cieľavedome venuje aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia. V súčasnosti realizuje Medzinárodný projekt VODA JE ŽIVOT, CHRÁŇME SI JU!.  Projekt finančne podporil Environmentálny fond. Jednou z tém, ktorej sa projekt venuje, […]

Read More