nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

ČISTENIE PRÍRODY V NECPALOCH

nadacia_finalenvirofond logo

Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA sa dlhodobo a cieľavedome venuje aktivitám zameraným na ochranu životného prostredia. V súčasnosti realizuje Medzinárodný projekt VODA JE ŽIVOT, CHRÁŇME SI JU!.  Projekt finančne podporil Environmentálny fond. Jednou z tém, ktorej sa projekt venuje, je ochrana zdrojov pitnej vody pred znečistením a znehodnotením, v krajnom prípade vyschnutím.

V Necpalskej doline sa nachádza najvýznamnejší podzemný prameň pitnej  vody v Turci, ktorý zásobuje touto vzácnou tekutinou Martin a ďalšie obce v regióne. Práve preto tejto jari čistili dobrovoľníci postupne okolie Necpalského potoka. Zavŕšenie aktivity sa konalo v sobotu 14. mája.  Napriek prúdom dažďa, ktoré sa valili z oblohy, sa v obci zišli žiaci, rodičia a pedagógovia z Evanjelickej spojenej školy Martin, Základnej školy a Detského domova v Necpaloch. Privítal ich starosta Peter Majko a vodník Čľupko z Necpalského potoka. Účastníci akcie si najprv spoločne pozreli prameň Necpaly – Lazce. Sprevádzal ich pán Tibor Adamko z Turvodu, ktorý pútavo  a fundovane porozprával o histórii, súčasnosti a význame tohto zdroja mimoriadne kvalitnej a chutnej, turčianskej pitnej vody.

Potom sa všetci presunuli do okolia Necpál a čistili prírodu od odpadkov najrôznejšieho druhu. Naplnili nimi niekoľko vriec. Najväčšiu radosť mal vodník Čľupko, lebo sa tešil, že jeho vodný svet bude zase čistejší a zdravší. Všetkých pozval na podujatie SVIATKY VODY V TURČIANSKEJ ZÁHRADKE –  VODOSLÁVA, ktoré bude v obci 2. júla. Sľúbil že sa  „čističom“ verejne poďakuje a ocení ich. Záver akcie sa konal v príjemnom prostredí záhrady a altánku evanjelickej fary. Starosta Peter Majko sa deťom, rodičom i pedagógom poďakoval za vynaložené úsilie a odmenil ich dvomi vynikajúcimi tortami. Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA obdarovala deti známymi nerozbitnými fľašami na pitnú vodu a hrnčekmi s Turvoďáčikom. Nechýbal ani vynikajúci guľáš a čajík.

 Akcia potvrdila, že ešte stále medzi nami žije mnoho ľudí, ktorí si nevážia prírodu, znečisťujú a devastujú ju. Našťastie sú tu aj ľudia, ktorí si uvedomujú, že čistá, pitná voda je dar, ktorý si treba chrániť. Som rád, že som sa s nimi stretol na podujatí v Necpaloch.

Ján Farský, foto: autor