nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

ZDRAVÁ VODA Z TURČIANSKEJ ZÁHRADKY II.

Kým sa doma napijeme dobrej, čírej vody z vodovodu, musí prejsť dlhú cestu. Od prameňa až do našich domácností. O tom je druhý diel filmu ZDRAVÁ VODA Z TURČIANSKEJ ZÁHRADKY. No vo filme môžeme sledovať aj proces čistenia splaškových vôd ekologickým spôsobom. Na konci tohto procesu je opäť čistá a zdravá voda.

3s
J. Farský, foto: autor