nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

VODA JE ŽIVOT, CHRÁŇME SI JU

Pod týmto názvom sa v piatok 16. februára uskutoční v zasadačke obecného úradu v Turčianskej Štiavničke podujatie venované prírodnému bohatstvu nášho regiónu. V prvej časti diváci uvidia emotívne pôsobivé audiovizuálne pásmo VEĽKÁ FATRA KRÁSNA A TAJOMNÁ, o prírodných krásach, flóre a faune národného parku. Autormi sú Ján Farský a Juraj Žiak. Hudbu skomponovala Dominika Majdová.

Vedci dokázali, že voda má pamäť. Pamätá si aj nádheru a pozitívnu energiu prostredia Fatry, v ktorom sa rodí. A práve o vode v Turčianskej záhradke je film VODA JE ŽIVOT, CHRÁŇME SI JU. Diváci sa z filmu dozvedia všetko podstatné o vode – najvzácnejšom prírodnom bohatstve Turca. O mimoriadnej kvalite pitnej vody, o tom, že rieka Turiec je jednou z posledných voľne tečúcich riek v strednej Európe, o tom, prečo sú mokrade Turca mokraďami medzinárodného významu a mnoho ďalšieho. Ale autori filmu upozorňujú aj na faktory a nebezpečenstvá, ktoré bohaté zásoby pitnej vody a vodné zdroje ohrozujú. Poukazujú tiež na to, čo musíme robiť, aby sme si tento vzácny poklad uchránili. Po premietaní si môžu návštevníci pobesedovať s autormi .