nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Turčiansky Dunčo 2015

Naša nadácia podporila prvý ročník tejto originálnej súťaže Turčianskych psíkov