nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

TURČIANSKE MEDOBRANIE A VODOSLÁVA 2023

   Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti a obec Necpaly, v spolupráci s ďalšími partnermi vás
pozývajú na VII. ročník obľúbeného podujatia. Uskutoční sa v sobotu 24. júna v Necpaloch, v čase od
10.00 do 22.00. Program podujatia pre celé rodiny venovaný oslave vody, včiel a prírodného
bohatstva Turca je už tradične veľmi bohatý. Príďte sa presvedčiť na vlastné oči, zabaviť sa, aj poučiť.