nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Súťaž o najkrajšieho vodníka z turčianskych potokov

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti vyhlasuje Súťaž o najkrajšieho vodníka z turčianskych potokov. Podmienky a prihláška – na priloženom letáku. Hláste sa, ceny pre víťazov sú veľmi zaujímavé!