nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

PODPORTE NÁS 2 PERCENTAMI Z DANÍ

Vážení priatelia, dovoľujeme si vás požiadať, aby ste 2 percentami z Vašich daní podporili činnosť našej nadácie. Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA od svojho vzniku systematicky a cieľavedome plní svoje poslanie, ktorým  je iniciovanie a realizácia pozitívnych činov a zmysluplných projektov zameraných na  zlepšenie a ochranu zdravia, životného prostredia a prosperity obyvateľov Turca.

Pripravujeme a realizujeme aktivity predovšetkým pre deti, žiakov základných škôl a mládež, najmä v environmentálnej oblasti. Veríme, že aj vďaka ním, mladí ľudia získavajú pozitívny vzťah k ochrane životného prostredia, krajiny v ktorej žijeme a nášmu najväčšiemu prírodnému bohatstvu  – vode. Lepšie pochopia jej význam pre život a zdravie človeka, budú si ju vážiť a chrániť ako vzácny dar.

Okrem toho realizujeme aj ďalšie podujatia a aktivity zamerané na zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva a tradícii našich predkov, podporujeme regionálne produkty, remeselníkov a ľudových umelcov.  K plneniu týchto verejno – prospešných cieľov môžete teraz prispieť aj vy, ak nám venujete 2 percentá zo svojich daní.

Tlačivo na poukázanie 2 percent nájdete tu:

Na stiahnutie – vyhlásenie pre darovanie 2%

Termín odovzdania tlačiva na Daňový úrad je do 30. 4. 2016.

Tento termín na odovzdanie na DÚ platí len pre zamestnancov, ktorým bolo vykonané ročné zúčtovanie.

Ako poukázať dva percentá? tu je návod:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/postup-krokov-na-poukazanie-2-pre-zamestnancov/

A tu si viete overiť či sme oprávnený prijímateľ?

http://rozhodni.sk/?s=42387175&site_section=institution&page_name=zoznam-prijimatelov&lang=sk

Ďakujeme vám za podporu.