nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Pime dobrú vodičku

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti sa dlhodobo venuje propagácii a podpore pitia kvalitnej pitnej vody z turčianskych prameňov. V cykle podujatí PIME DOBRÚ VODIČKU pre žiakov ZŠ v tomto roku v spolupráci s Múzeom Andreja realizuje podujatia nazvané Po stopách Škriatka Pramienka. Prvé sa uskutočnilo 9. apríla. Zúčastnili sa ho žiaci ZŠ Hurbanova, ktorí sa zároveň veľmi aktívne a tvorivo zapojili do výtvarnej súťaže. Ich práce sú vystavené v priestoroch múzea. Okrem vyhodnotenia súťaže bol súčasťou podujatia aj kvíz na tému voda. Deti milo prekvapili výbornými znalosťami tejto tematiky. Veľa vedeli aj o knižke Škriatok Pramienok z Turčianskej záhradky. Tá sa stala predlohou pekného predstavenia, ktoré pripravili a zahrali účinkujúci z DDS Kamarát pod vedením Evy Benčíkovej. Súbor v tomto roku oslavuje 55. výročie svojho založenia. Gratulujeme mu a pripíjame spolu s hercami z predstavenia plným džbánom našej dobrej, chutnej a zdravej vody z vodovodu!