nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Pijeme dobrú vodičku so škriatkom PRAMIENKOM

Naša nadácia realizovala v tomto roku prvé z podujatí  projektu, ktorý sme vypracovali  v spolupráci s Múzeom A. Kmeťa.  Projekt je zameraný na podporu pitia vody z vodovodu.  Podujatie sa uskutočnilo pre I. stupeň žiakov ZŠ Horné Rakovce v Turčianskych Tepliciach.  Deti, aj pedagógovia vytvorili vynikajúcu atmosféru. Dohodli sme aj ďalšie podujatia, len čo to pandemická situácia dovolí. Už sa veľmi tešíme.

Projekt sa nazýva – Prírodné vodné bohatstvo Turčianskej záhradky. Ideovým východiskom je propagácia a prezentácia krás prírody v Turci a najväčšieho prírodného bohatstva – zásob mimoriadne kvalitnej pitnej vody v našom regióne. Zároveň ide o poskytnutie informácií formou hry pre deti v predškolskom a školskom veku. Pôjde aj o inšpiráciu pre pedagógov, ktorí môžu na podobnej báze oživovať hodiny prírodovedy, prírodopisu, biológie a pod. Keďže príroda je vo všeobecnosti zdrojom života nielen pre ľudí, ale aj pre vegetáciu, zvieratá žijúce v rôznych biotopoch, dôraz sa bude klásť hlavne na život pri vode a vo vode. Inšpiráciou pre združenie je kniha s titulom Najkrajšia kniha Turca – Škriatok Pramienok z Turčianskej záhradky.

Hlavným zámerom je informovať deti o tom, akú chutnú a zdravú vodu môžu piť z vodovodu. Zaradený je do dlhodobého cyklu „Pime dobrú a zdravú vodičku so škriatkom Pramienkom“.