nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

NAD SKLABIŇOU DOBÝJALI HRAD

Z piatka do soboty 27. júna vyrástol pod múrmi Sklabinského hradu historický tábor. V šiatroch a stanoch prečkali noc účastníci Sklabinských hradných slávností. Päťdesiat člennú výpravu tvorili skupiny historického šermu z Čiech, prevažne z Vimperka, ďalšia približne stovka historických bojovníkov dorazila z rôznych miest Slovenska. Prípravy na slávností začali na hrade už niekoľko dní predtým. Organizátori, členovia združenia Taurus Ater z Turian museli vynaložiť kopu práce a úsilia aby  vytvorili vhodné podmienky pre podujatie.

Hradné slávnosti sa začali v sobotu poobede krátkou exkurziou do dejín hradu a jeho okolia. A potom už rinčali zbrane. Ozbrojenci sa snažili dobyť hrad, ktorý bránila statočná posádka. Fiktívna zápletka bola príležitosťou najmä na to, aby si diváci mohli pozrieť spôsob boja a rôzne druhy zbraní, ktorými sa bojovalo v dávnych dobách. Po veľkej bitke program pokračoval prezentáciami jednotlivých šermiarskych skupín. Svoje umenie predviedli aj sokoliari z Mojína a pôvabné brušné tanečnice Samira z Martina. Okolo ôsmej večer sa zopakovalo veľké dobýjanie hradu. Po ňom s pribúdajúcou tmou sa všetci preniesli do doby temna a inkvizície. Inkvizítori vypočúvali chudákov obvinených z čarodejníctva. Proces končil popravou, neborák odvisol na háku pod klenbou hradnej brány.

Finále slávností bolo mimoriadne pôsobivé. Skupina historického šermu Artego z Vimperka predviedla emotívne silnú ohňovú šou, ktorú ocenili všetci diváci. Tých sa počas dňa zhromaždilo viac ako tisícdvesto. Okrem histórie a bojov bolo pre nich pripravené aj jedlo a nápoje. Nechýbala ani dobrá turčianska pitná voda. Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA sa zadarmo postarala o zdravý pitný režim návštevníkov. Okrem toho vodu z pristavenej cisterny využili účastníci aj na osobnú hygienu.

Zaujímavé a v Turci jedinečné podujatie si pochvaľovali nielen návštevníci, ale aj účinkujúci. Hosťom z Česka sa veľmi páčilo magické prostredie a malebné okolie hradu.  Veľmi spokojní boli aj so starostlivosťou organizátorov.

Sklabinské hradné slávnosti, ktoré sa darí združeniu Taurus Ater už mnoho rokov organizovať len vďaka nadšeniu svojich členov a pomoci sponzorov, by sa v budúcnosti mohli stať jednou z mimoriadne príťažlivých atraktivít Turca v oblasti cestovného ruchu. Určite to stojí za úvahu.

Ján Farský, foto: autor