nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

DEŇ TURČIANSKEHO VIDIEKA 2014

baner dtv

 

Toto v Turci ešte nebolo. Vozatajský parkúr dvojzáprahov! Na tohtoročnom DNI TUR-ČIANSKEHO VIDIEKA, ktorý sa uskutoční v nedeľu 24. augusta v Blatnici, budú môcť
návštevníci vidieť a zažiť atraktívny šport, ktorý sa v našom regióne predstaví prvý raz.
Ján Farský, manažér a režisér podujatia nám o tom povedal: „Každoročne sa na tomto sviatku nášho vidieka snažíme predstaviť niečo nové, divácky príťažlivé. Ale zároveň to musí byť späté s vidiekom, s pekným vzťahom ľudí a zvierat, s tradíciami, ale i sú-časnou technikou, ktorá sa tu používa pri práci. V tomto roku chceme ukázať Turčanom okrem malotraktorov v RELY FATRA, aj nádherné kone a umenie jazdcov pri adrenalínovom vozatajskom parkúre dvojzáprahov. Som presvedčený, že návštevníci sa majú na čo tešiť.“ My dodávame, že v Blatnici nebude chýbať ani roľnícko – remeslnícky trh, výstava domácich a hospodárskych zvierat, gurmánske lahôdky, miestne jedlá a nápoje, vystúpenia folklórnych súborov, či prekvapenie, ktoré pripravuje občianska
iniciatíva KLAS.

Viac informácií o podujatí nájdete na internetovom informačnom portáli regionportal.sk a na tejto stránke.
rep.