nadacia@zaturka.sk | +421 915 737 075

Čistili sme v Necpaloch

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti  podporuje  a realizuje aktivity, ktorých cieľom je ochrana životného prostredia. Zameriava sa pri tom najmä na deti a mládež. Okrem vzdelávacích aktivít a podujatí propagujúcich kvalitu turčianskej pitnej vody, organizuje aj konkrétne akcie na ochranu zdrojov pitnej vody.

Už tradičným sa stalo čistenie okolia potoka Necpálka. Nadácia pri tom spolupracuje s obcou Necpaly, Evanjelickou spojenou školou Martin a Detským domovom v Necpaloch. V tomto roku na pomoc prírode využili voľný sviatočný deň – 1. máj. Takmer päťdesiatka detí, mládeže, aj „dospelákov“ čistila okolie potoka a ďalších lokalít, od všetkého možného, čo ľudia nepochopiteľne vyhadzujú do prírody vo svojom najbližšom okolí. Plastové fľaše, igelity najrôznejších rozmerov a farieb, pneumatiky, železný aj stavebný odpad. Naplnilo sa tým množstvo vriec, ktoré skončia tam, kde odpad skončiť má. A nie tam, kde znehodnocuje pôdu, či ešte horšie – vodné zdroje. Po práci si v nádhernom počasí mohli „zberači“ na školskom dvore vychutnať príjemné občerstvenie – špekačky, slaninku, čaj. Ani tentoraz nechýbala tradičná torta.

 

Ján Farský, foto: autor