Deti putovali za vodou
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 5

Nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti pred štyrmi rokmi rozbehla dlhodobý projekt, ktorý nazvala „Napime sa z turčianskych prameňov.“ Jeho cieľom je zoznamovať žiakov s naším najväčším prírodným bohatstvom – zásobami kvalitnej pitnej vody.
V stredu 29. mája nadácia zorganizovala exkurziu pre 40 žiakov druhého ročníka ZŠ Dolinského. Najprv navštívili vodárenskú nádrž Turček, ktorá slúži ako zásobáreň povrchovej pitnej vody i ako ochrana pred povodňami. A veruže bola po výdatných májových dažďoch poriadne plná! Deti boli ohúrené veľkosťou a hĺbkou „jazera“.
Od odbornej obsluhy sa dozvedeli veľa zaujímavého o vodnej nádrži, dostali odpovede aj na kopu všetečných otázok. Po tomto zážitku ich čakal ďalší – pramenisko Necpaly Lazce. Pozreli si najvýdatnejší podzemný zdroj pitnej vody v strednej Európe, z ktorého je zásobovaný aj Martin a okolité obce. Čakali, že tu stretnú aj vodníka Čľupka z Necpalského potoka, ale ten práve v horách pomáhal škriatkovi Pramienkovi čistiť studničky a pramene. Deti boli veľmi pozorné a vnímavé. Za odmenu dostali všetci od nadácie knižku o škriatkovi Pramienkovi z Turčianskej záhradky.

Ďalšie projekty

Deň detí v Turci

pokračovať

Deti putovali za vodou

pokračovať